top of page

Results

CA - CPT

 • Manish Gupta

 • Aman Gupta

 • Narayan

 • Aarushi

 • Shanika

 • Sanjoli

 • Naman Sukhija

 • Shubham Aggarwal

 • Divya Rana

 • Tanya Khurana

 • Yamini

 • Meenakshi

 • Mandeep

 • Sambhavna

 • Deepti Yadav

 • Surbhi Sharma

 • Nidhi Solanki

 • Pradeep Kumar

 • Nikita Sharma

 • Gautam 

 • Avijan Set

 • Sudipto Ghosh

 • Rashmi

 • Adtiya 

 • Divya Sharma

 • Varun Sen

 • Abhishek Dhiman

 

                 ........... and many more

Entrance Courses

 • G. Anuradha

 • Ayushi

 • Payal Verma

 • Vishal Paul

 • Piyush

 • Rohan

 • Sheetal

 • Aishwarya

 • Deepak

 • Pankaj Singh

 • Dishab Punj

 • Akanksha

 • Aman Sharma

 • Parul

 • Himanshi

 • Tanya Bhutani

 • Naman

 • Anil Kumar

 • Prashant

 • Divya

 • Priya Tyagi

 • Bharti Mittal

 • Anuja

 • Aman Gupta

 • Megha Sharma

 • Khushboo Gupta

 • Divya Rao

Class - XII

Class - X

Class - IX

B.Com (P/H)

bottom of page